info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

 

Bigcleaningday Covid 2019

 

โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี ,

สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีตำรวจ สืบเนื่องมาจาก การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด รอบที่ 3 ที่มีการแพร่ระบาดและกระจายอย่างรวดเร็ว สภ.เมืองอุดรธานี สาขาย่อยโนนสูงวันนี้

(16 เม.ย.2564) เวลา 10.00-12.00 น.

โดยการอำนวยการของพล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรีผบก.ภ.จว.อุดรธานีพ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานีมอบหมายให้พ.ต.ท.ศิริมงคล บุญหนุนหน.สภ.โนนสูงพร้อมข้าราชการตำรวจประสานหน่วยงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานีตำรวจและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ Big Cleaning Day @Nonsoong Police Station ร่วมเปิดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณหน้า สภ.โนนสูง กับ ทม.โนนสูง-น้ำคำ นำโดยส.ต.อ.กงจักร ลือหาญ ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูง-น้ำคำ และ ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำได้ทำความสะอาด อาคารที่ทำการ One Stop Service. ห้องพนักงานสอบสวน ห้องสื่อสาร ห้องควบคุมผู้ต้องหา ห้องน้ำ ห้องจราจร ห้องสายตรวจ ศปก. ห้องธุรการ ห้องสืบสวน ครัวโรงพัก ครัวหลวง และบริเวณรอบสถานี*ขอขอบคุณหน่วยงาน เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ที่ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีตำรวจครับ